Disclaimer, privacy en voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Bekijk de Algemene Voorwaarden van Professional Partners.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn verder van toepassing op de website www.professionalpartners.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Professional Partners voor deze website zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Professional Partners garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Professional Partners wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Professional Partners links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Professional Partners aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Professional Partners niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Professional Partners behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Professional Partners of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Wijzigingen

Professional Partners behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Privacy

Professional Partners maakt er werk van dat er extra veilig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Deze persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bekijk de Privacy Voorwaarden van Professional Partners.

Klachtenregeling Professional Partners

Binnen Professional Partners hechten wij veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Heb je hierover een tip, suggestie of feedback, dan horen wij dat graag. Je kunt hiervoor uiteraard terecht bij je vaste contactpersoon.

Ben je onverhoopt niet tevreden over onze dienstverlening, dan kun je gebruik maken van onze Klachtenregeling. Hierin staat beschreven hoe wij omgaan met een klacht en wat je van ons mag verwachten. 

Misstandenregeling Professional Partners

Professional Partners vindt het belangrijk dat eventuele misstanden binnen de organisatie veilig aan de orde kunnen worden gesteld. Daarom is de Misstandenregeling opgesteld. Het melden van misstanden kan worden omschreven als het door een werknemer uiten van vermoedens van illegale of immorele praktijken die plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van Professional Partners en waarbij een groot algemeen maatschappelijk belang of instellingsbelang in het geding is. Dit wordt ook wel de klokkenluidersregeling genoemd. Zie ook de informatie die gegeven is door het Huis voor Klokkenluiders.

Met deze regeling wil onze organisatie rechtsbescherming bieden aan betrokken werknemers en de mogelijkheid hebben een eventuele misstand binnen de organisatie serieus te onderzoeken.

×
Inloggen
×
Jouw favoriete vacatures
Cookie icon
Wij gebruiken cookies om de statistieken van onze site bij te houden. Meer weten? Lees onze privacyverklaring.